Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 13.10.2020. Viimeisin muutos 13.10.2020.

Rekisterin pitäjä

Alexandra Sophie, Vehkalantie 46 92210 ARKKUKARI Muut yhteystiedot Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö Alexandra, [email protected], +358 45 6499229

Rekisterin nimi

Yritysasiakkaiden markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Rekisteröidyn suostumus ja/tai henkilötietolain 19 §:n 1 momentin 3 kohta

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilörekisteriä voidaan käyttää suoramainontaan, markkinointikilpailuihin, arvontoihin, mielipide- tai markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ja niiden kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi tai peruuttaa suostumuksensa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja potentiaalisista asiakkaista: Yrityksen yhteyshenkilön tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä ja näiden tietojen muutostiedot sekä muut rekisteröidyn yksilöivät tiedot. Mahdollinen asiakas- ja asiointihistoria sekä sopimus- ja tilaustiedot. Rekisteröidyn itsensä antamat tai muutoin hänen suostumuksellaan kerätyt lisätiedot (kuten esimerkiksi ammatilliset kiinnostuksen kohteet). Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään erilaisiin palveluihin, markkinointikilpailuihin, -kampanjoihin, arvontoihin tms. yhteydenottojen yhteydessä tai muulla vastaavalla tavalla (esimerkiksi evästeitä käyttämällä) rekisteröidyltä itseltään tämän suostumuksella.

Tietojen luovutus

Alexandra Sophie voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja on mahdollista siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tällöinkin Alexandra Sophie huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta ja rekisterin käyttöä valvotaan. Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: alexandra(at)alexandrasophie.fi Tarkastuspyynnön yhteydessä tulee mainita, että pyyntö koskee Alexandra Sophie asiakkaiden markkinointirekisterissä olevia henkilötietoja.
Alexandra Sophie, Digimarkkinoinnin Freelancer, logo
Autan yrityksiä saavuttamaan heidän liiketoiminnalliset tavoitteensa parantamalla heidän näkyvyyttään verkossa digimarkkinoinnin eri strategioita hyödyntämällä.
envelopesmartphonebubble linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram